office@mundus.bg  |  +359 883 888 333  |  Вход за клиенти ›

Пожарогасене

Като част от системите за сигурност, пожарогасителните системи се изграждат и поддържат с цел потушаването в ранен стадий на развитието на пожар и предотвратяване на разпространението му. Те са изключително важен фактор в осигуряването на безопасност на всички посетители в дадена сграда или помещение, където има риск от възникване на пожар.

Мундус Сървисиз има дългогодишен опит в проектирането, доставката, монтажа и поддръжката/профилактиката на пожарогасителни системи, в съответствие с предписанията на производителите, националните нормативни уредби и тези на Европейския съюз.

Притежаваме лиценз от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР за осъществяване на дейности по монтаж, ремонт и поддръжка на Пожарогасителни инсталации.

Имате нужда от консултация или оборудване за бизнеса?
Изпратете запитване сега
Видове пожарогасителни системи

Съществуват различни видове пожарогасителни системи в зависимост от вида на използваното гасително вещество, като най-общо могат да се разделят в следните категории: водни, воднохимически, газови, прахови и аерозолни.

Водни пожарогасителни системи:

Пожарогасителните системи, които използват вода като гасителен елемент са широко разпространени, като най-често се срещат спринклерни или дренчерни инсталации. При спринклерните системи съществува селективно гасене – активират се само тези, които са разположени в близост до огъня. При дренчерните инсталации водата се освобождава върху цялата защитавана зона. Затова те са по-подходящи за големи отворени пространства.

Системите с гасителен агент водна мъгла или пара са още по-ефективни, тъй като при тях технологията позволява значително намаляване на количеството използвана вода при гасене, като същевременно щетите след това са по-малко в сравнение с обикновените водни пожарогасителни системи. Водопенните пожарогасителни системи се прилагат в зони, с висок риск от възникване на пожар, тъй като при тях погасяването на пожара е без риск от повторно запалване.

Прахови пожарогасителни системи:

Праховите пожарогасителни системи имат приложение в зони, които са с повишена пожарна опасност като открити пространства с наличие на запалими течности, газове, химикали и др. Технологията позволява намаляване на излъчваното количество топлина и съответно на количеството кислород в зоната, което води до прекратяване на горенето.

Газови пожарогасителни системи:

Газовите пожарогасителни системи са подходящи за пространства, в които използването на вода като гасително вещество би причинило големи щети. Този тип инсталации използват различни по вид газове, за да прекратят процеса на горене.

Аерозолни пожарогасителни системи:

Аерозолното пожарогасене е един от иновативните методи за гасене. Благодарение на технологията си, този тип системи могат да се използват абсолютно автономно, дори и в труднодостъпни места, обекти без обезпечени водоизточници и дори на места без електрическо захранване. Аерозолните пожарогасителни системи са подходящи за гасене и локализация на твърди горими материали, оборудване, лесно възпламеняващи се течности и др.

Монтаж и поддръжка

Процесът по монтаж и поддръжка на Пожарогасителни системи включва следните основни стъпки:

 1. Проучване/ проектиране
 2. Бюджетиране и избор на подходящи елементи
 3. Монтаж
 4. Настройка и тест
 5. Въвеждане в експлоатация
 6. Създаване на нормативно-изискващата се документация
 7. Обучение на персонала за работа
 8. Периодично обслужване, превантивна и корективна поддръжка
 9. Ремонти
 10. Доставка на резервни части
Защо да изберете Мундус:
 1. Предлагаме надеждно изграждане на нови или разширяване на съществуващи пожароизвестителни системи за Вашите съоръжения.
 2. Лицензирани сме от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР (ГД ПБЗН - МВР) за осъществяване на дейности по монтаж, ремонт и поддръжка на пожарогасителни инсталации.
 3. Работим с водещи производители на елементи на пожарогасителни системи.
 4. Адаптираме решенията си спрямо спецификите на Вашия бизнес.
 5. Национално покритие: разполагаме с мобилни екипи за техническа поддръжка в цялата страна, както и 7 регионални офиса – гаранция за бърза реакция и качествено обслужване.
 6. Предоставяме безплатна консултация, така че да вземете най-подходящото решение за изграждане на пожарогасителна система в зависимост от Вашите нужди.
Получете безплатна консултация за своя бизнес
Изпратете запитване