Нашите решения за управление на собствеността

 1. Управление на договори
  • с доставчици на комунални услуги
  • с доставчици на услуги по поддръжка
  • с наематели
 2. Предоговаряне на договори
 3. Администриране на общински данъци и такси
 4. Управление на битови отпадъци/Такса смет
 5. Координация с държавни администрации и институции
 6. Други административни услуги

Управление на договори с доставчици на комунални услуги

Възлагайки на нас управлението на договори с доставчици на комунални услуги Ви дава възможност да съхраните ценно време и да се освободите от досадни административни задължения. Ние ще се погрижим за всички дейности, свързани с администриране, контрол и проследяване на договорни отношения с комунални дружества като енергодружества, ВиК, Топлофикация, доставчици на газ и др.

Управление на договори с доставчици на услуги по поддръжка

Координирането и проследяването на изпълнението на договорните отношения с различни доставчици на услуги по поддръжка в дадена сграда понякога може да бъде истинско предизвикателство.

Практиката ни е научила как да откриваме и да се справяме с този тип проблеми още в ранен етап на тяхната поява. Освен разрешаването на възникнали казуси, нашият екип успешно проследява изпълнението на дейностите по договор, което води до цялостно оптимизиране на процесите.