office@mundus.bg  |  +359 883 888 333  |  Вход за клиенти ›
За нас

Мундус Сървисиз АД е най-голямата компания в България, предоставяща интегрирани фасилити услуги в областта на управление и поддръжка на сграден фонд.

Водени от стремежа да предоставим услуги с истинска добавена стойност за нашите партньори, стартирахме през 2016г. чрез вливането на четири компании, работещи в различни сфери на фасилити мениджмънт услугите.

Наши партньори са търговски центрове и вериги, индустриални предприятия, банки и застрахователни компании, обществени сгради, компании в областта на телекомуникацията, недвижимите имоти, автомобилната индустрия и др. Компанията е собственост на два от най-големите капиталови инвестиционни фонда – "Empower Capital" и "КJK Fund II".

Управление

Дияна Иванова

Дияна Иванова

Изпълнителен директор

Христо Дойчинов

Христо Дойчинов

Изпълнителен директор

Йордан Костадинов

Йордан Костадинов

Търговски директор

Ивайло Иванов

Ивайло Иванов

Директор почистване и спомагателни услуги

Мисия

Мисия

Фокусирайте се върху вашия основен бизнес, ние ще се погрижим за всичко останало!

Мисията на Мундус Сървисиз АД е да удовлетвори нуждите от фасилити мениджмънт услуги на своите партньори. Дейността е насочена към повишаване на рентабилността – за собствениците на компанията и на възможностите за професионално развитие и квалификация на служителите в компанията.

Визия

Визия

Визията се изразява в непрекъснат възход на компанията, повишаване на присъствието ѝ на пазара при непрекъснато съблюдаване и повишаване на качеството на предоставяните услуги.

Ценности

Ценности

Ценностите, подкрепяни от заетите в компанията лица, са:

Получете безплатна консултация за своя бизнес
Изпратете запитване