office@mundus.bg  |  +359 883 888 333  |  Вход за клиенти ›

Техническа поддръжка

Подобрете качеството на общата техническа поддръжка на Вашите сгради и съоръжения, като се доверите на нашите екипи от професионалисти да извършват това за Вас.

Поддържайте Вашите сгради в перфектно състояние

Експлоатацията и поддръжката на сгради и съоръжения включва широк спектър от услуги, процеси и инструменти, като крайната цел е изградената работна среда да изпълнява функциите си заложени в процеса на проектиране и инсталация.

Експлоатацията и поддръжката включва ежедневни дейности, чието изпълнение е фокусирано върху това съоръженията, сградните инсталации и работната среда да функционират оптимално и без прекъсвания. 

Ние сме натрупали многогодишен опит, който постоянно се стремим да споделяме с нашите клиенти, за да получават качествени услуги и продукти в сферата на управлението и сградната поддръжка на оптимални цени. 

Ние осигуряваме истинско национално покритие на цяла България, като разчитаме основно на наши собствени екипи за поддръжка и дългогодишни партньори за част от дейностите. 

Спектърът на услугите, които предлагаме е с широк обхват:    

Добрите практики на Мундус Сървисис

Добрите практики в сферата на експлоатацията и поддръжката на сгради и съоръжения включват както планирана превантивна и прогнозна поддръжка, така и коригираща (ремонтна) поддръжка. 

Превантивната поддръжка (Рreventive Maintenance) се състои от поредица от времеви изисквания за поддръжка, които дават основа за подготовка и изпълнение на планирана поддръжка. Прогнозната поддръжка има за цел да открие навреме появата на проблеми в работата на сградни системи и съоръжения с цел навременен ремонт и коригиране на проблемните работни параметри преди значително влошаване на нормалната работа на тези системи. Коригиращата поддръжка е ремонт, необходим за връщане на оборудването в правилно функциониращо състояние или обслужване и може да бъде планиран или непланиран. 

Особено важно е следенето на оборудването в края на експлоатационния му срок, като мониторинга може да наложи основен ремонт с цел удължаване на сервизния живот. Определението за основен ремонт е възстановяването на дадена система или съоръжение до напълно работещо състояние, както е предписано от стандартите за техническо обслужване от производителя. Добра практика в поддръжката е да се работи на проактивен, а не на реактивен принцип. На пръв поглед, реактивната поддръжка спестява краткосрочно определени разходи. Доказано в практиката е, че това не е добра стратегия в дългосрочен план - скъсява сервизния живот на оборудването, намалява безопасността на системите, поставя на риск нормалната работа на свързаните сградни системи и съоръжения.

Изискванията за поддръжка варират в зависимост дали говорим за отделни съоръжения или групи от съоръжения и сградни системи. С увеличаването на броя, разнообразието и сложността на съоръженията, организацията по експлоатация и поддръжка трябва да се адаптира по размер и сложност, за да гарантира оптималната работа и функциониране на сградните системи и работна среда. Във всички случаи експлоатацията и поддръжката на сгради и съоръжения изисква познания, квалифициран и добре обучен мениджърски и технически персонал и добре планирана програма за поддръжка.

Философията, която стои зад разработването на програма за поддръжка, често се опира на възможностите на организацията. Ето защо е изключително важно в този процес да е ангажиран професионална компания с опит, каквато е Мундус Сървисиз. 

Целите на цялостна програма за поддръжка включва минимум следното: намаляване на капиталните ремонти. Практиката показва, че капиталните ремонти намаляват с до 25% при добре балансирана програма за превантивна поддръжка и профилактика. 

Спестените средства зависят пропорционално от сложността на системата/ съоръжението и комплексността на изградената инфраструктура.

Получете безплатна консултация за своя бизнес
Изпратете запитване