office@mundus.bg  |  +359 883 888 333  |  Вход за клиенти ›

Консултантски услуги

Изберете правилната сграда или съоръжение

Не поемайте риска да закупите или инвестирате в сграда, която има вероятност да има технически неизправности, които да Ви създадат излишни разходи. 

Доверете се на нашите екипи от професионалисти в сферата, които да направят технически одит на сградата или съоръжението, да оценят неговите качества, потенциални и текущи проблеми и да Ви дадат пълна оценка, на база на която да направите своя избор и да прецените рисковете.

Изберете перфектния нов дом

Не излагайте себе си и Вашето семейство на риск, закупувайки жилище, за чието техническо състояние не сте сигурни. 

Доверете се на нашия екип от експерти да направят пълен технически одит на обекта и да му направят оценка, на база на която да направите своя избор и да си спестите бъдещи проблеми.

Така си гарантирате, че сте направили правилния избор за Вас и Вашето семейство.

Фасилити Мениджмънт консултации по време на строеж

Направете правилните решения за Вашия строеж

Дългогодишният ни опит във фасилити мениджмънта по време на строеж ни е научил да разпознаваме ситуации, които могат да навредят на проекта, още преди да се случат. Това ни помага да сме Ви от полза в прилагането на превантивни мерки, благодарение на които всичко да се движи по план.

Разбирайки строителните процеси, факторите, които им влияят и участниците в тях, ние Ви предлагаме конкретни практични решения и насоки, които да имат директен положителен ефект върху Вашия проект.

Управление на проекти

Осигурете безупречното изпълнение на Вашия проект

Правилното управление на Вашия проект е от изключително значение за успешното му осъществяване. 

Това е причината ние да подбираме екипи, специално за Вашия проект, които да участват активно в планирането му, оптимизирането и управлението на разходите, спазването на времевата рамка, контрола на качеството, осигуряване на безопасността и други.

Организирайте всички процеси

Нашите екипи подсигуряват, че всичко по проекта се движи по предварително заложения план от самото начало до завършването му. Съобразявайки бюджета, сроковете, графиците за работа, комуникацията между всички екипи, те гарантират оптимална работна среда и организация.

Инвеститорски контрол

Елиминирайте риска

Контролът и мониторингът на качеството при строителните процеси са от ключово значение за успешното изпълнение на всеки един проект. Избирайки нас за партньор в осъществяването на инвеститорския контрол, Вие си гарантирате успешното завършване на всеки проект.

Подсигурете спазването на Вашите изисквания

На база на заложените от Вас изисквания, ние гарантираме проследяването на процесите по избора и осигуряването на строителните материали, планирането на работния процес, тестването на материалите и други.

Нашите екипи следят за изпълнението на графика, както и спазването на добър ред и външен вид на строителната площадка. Също така Ви информират при поява на нередности, свързани с качеството на изпълнение, слабости в организацията или нарушаване на технологичната работа.

Получете безплатна консултация за своя бизнес
Изпратете запитване