office@mundus.bg  |  +359 883 888 333  |  Вход за клиенти ›

Политика за защита на личните данни

В настоящата Политика за поверителност са обобщени основните моменти във връзка със защитата на личните Ви данни. Ако се нуждаете от  повече информация за конкретни процеси, можете да се свържете с нас чрез посочените по-долу контакти.

В качеството си на администратор на лични данни, “Мундус Сървисиз” АД декларира, че отговаря на всички изисквания на Регламент (ЕС) 2016/679, като събира данни на лицата единствено дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугите, и ги пази отговорно, като прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.

Информация относно Администратора на лични данни

Ако се нуждаете от допълнителна информация, можете да се свържете с нас чрез посочените по-долу контакти:

“Мундус Сървисиз” АД 

ЕИК 203855825

гр. София 1528, бул. “Искърско шосе” № 7, Търговски център Европа, сграда 8

Дефиниции

Лични данни е всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.  

Обработване на лични данни е всяка операция или съвкупности от операции, която “Мундус Сървисиз” АД  извършва с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Администратор на лични данни / Администратор е “Мундус Сървисиз” АД  както и всяко друго физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни.

 

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

 

“Мундус Сървисиз” АД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги и за сключване на договор с дружеството, както и включително за следните цели:

·       индивидуализация на страна по договора

·       счетоводни цели;

 

“Мундус Сървисиз” АД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 

За целите на изпълнение на своите договори “Мундус Сървисиз” АД може да използва и подизпълнители, които поемат задължения за адекватни мерки за сигурност по отношение на защитата на личните данни.

В случай на избор на подизпълнители “Мундус Сървисиз” АД не споделя и не изпраща лични данни, като ангажира избраният партньор да предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, ако се извършва предаване на данни.

 

“Мундус Сървисиз” АД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

·       разкриване расов или етнически произход;

·       разкриване политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

·       генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

 

Политика за използване на бисквитки („Cookie Policy“)

 

Уеб страницата на „МУНДУС СЪРВИСИЗ“ АД използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити. По-долу са подробно описани видовете бисквитки, които използваме:

 

Задължителни бисквитки

Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език.

 

Аналитични бисквитки

Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За Google Analytics използваме също анонимизиране на IP адресите посредством _anonymizelp. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца.

 

Функционални бисквитки

Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, да гледате видеа в него, да ни пишете в чат, както и да запомняте предпочитания език, на който да се зарежда информацията на нашия сайт.

 

Бисквитки за прецизно таргетиране

Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adform, Adwise и др.

 

Бисквитки за търсения

Уебсайтът съхранява данни за последното търсене в "бисквитка", така че ако даден клиент се върне в полето за търсене на дадена страница, той по подразбиране настройките ще претърсва последните си търсения, за да подобри използваемостта, така че да не е необходимо да въвеждат отново всички подробности за това, което търсят. Тази "бисквитка" има 7-дневно изчакване.

 

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

 

Други програми

За да функционира правилно нашият уебсайт и за да подобряваме постоянно качеството на предлаганите продукти, ние използваме следните програми и уеб решения, които биха могли да получат достъп до Вашия IP адрес и анализират Вашето поведение при престоя на уебстраницата без това да Ви идентифицира като физическо лице: Google Tag Manager, Google Adwords, Google Webmaster tools, Facebook, Google Pixel, Tawk.to, Mailchimp. 

В случай, че не сте съгласни с тези условия, няма как да използвате нашия сайт пълноценно и не би следвало да го използвате занапред.

 

Лични данни, събирани от “Мундус Сървисиз” АД чрез този сайт (уеб портал) за Вас

 

За да Ви предостави ефективен достъп до уеб портала и услугите си, “Мундус Сървисиз” АД  събира и следната информация за Вас:

 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

 

·       Нормативно основание – обработването на личните данни е необходимо за изпълнение на законово установено задължение. Такива задължения например са: съхраняване на счетоводни документи, съобразно Закона за счетоводството, задължения породени от Закона за мерките срещу изпирането на пари, както и всички други нормативни задължения на администратора;

·       Изрично писмено съгласие - физическото лице чрез писмена декларация изразява изричното си съгласие да му бъдат обработвани личните данни, както за какви цели и за какъв срок - чл. 6, ал. 1, буква „а“ от Регламент (ЕС) 2016/679.

·       Договорно основание – “Мундус Сървисиз” АД обработва личните Ви данни на договорно основание,  за да предостави информация и/или за да изпълни договорните си задължения по сключени с Вас договори за предоставяне на услуги – чл. 6, ал. 1 б. (б) от Регламент (ЕС) 2016/679;

·       На основание чл. 6, ал. 1, б. (е) от Регламент (ЕС) 2016/679 “Мундус Сървисиз” АД   може да обработва лични данни и в случай че има правен (легитимен) интерес, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните. Такъв е случаят, когато се събират данни за Вашия IP адрес при посещения на уеб-страницата ни.

 

Срок на съхранение на личните Ви данни

 

В зависимост от основанието, на което обработваме личните Ви данни, срокът на съхранение на личните данни е различен.

·       Вашите лични данни се съхраняват от нас за срок от 5 години от отпадане на договорното основание, ако обработваме личните данни за изпълнение на договорни задължения към Вас. След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава.

·       Администраторът съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация или срока на съотвения договор.

·       Срокът на съхранение в случаите на обработка на лични данни по силата на изрично дадено съгласие е до оттегляне на съгласието Ви или след достигане на целите, за които са били обработвани личните Ви данни.

 

Администраторът ще Ви уведоми, в случай че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на “Мундус Сървисиз” АД или друго.

 

Предаване на вашите лични данни за обработване

 

“Мундус Сървисиз” АД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

За изпълнение на поети задължения по възникнали договорни и/или преддоговорни отношения с Вас е възможно “Мундус Сървисиз” АД да разкрие личните Ви данни на следните лица:

·       Дружества, предоставящи куриерски услуги;

·       Компанията, която предоставя хостинг услуги, свързани с тази уеб-страница.

·       Трети лица, изпълняващи услуги във връзка с договорни задължения към Вас или по силата на законово основание за обработква;

·       По искане на компетентни органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз.

·       Администраторът има право да предостави личните Ви данни на свързани дружества, които са позиционирани на територията на Република България, при условие, че е налице правен интерес, свързан с  обработката на личните Ви данни за административни цели и нужди.

“Мундус Сървисиз” АД   ще Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

 

Права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

 

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от “Мундус Сървисиз” АД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.

Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

 

Право на достъп

Вие имате право да изискате и получите от “Мундус Сървисиз” АД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с Вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

“Мундус Сървисиз” АД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но “Мундус Сървисиз” АД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

 

Право на коригиране или попълване

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до “Мундус Сървисиз” АД .

 

Право на изтриване („право да бъдеш забравен“)

Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на свързаните с Вас лични данни, а “Мундус Сървисиз” АД   има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

·       личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

·       Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

·       Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

·       личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

·       личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямоАдминистратора;

·       личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

 

Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

·       за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

·       за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;

·       по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

·       за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

·       за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 

За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане по електронен път или в писмен вид на хартиен носител и да го изпратите до „“Мундус Сървисиз” АД  , както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните преди ...................., като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на “Мундус Сървисиз” АД .

 

Администраторът не изтрива данните, за които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

 

Право на ограничаване

Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

·       оспорите точността на личните данни за срок, който позволява на Администратора  да провери точността на личните данни;

·       обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

·       Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

·       Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания “Мундус Сървисиз” АД имат преимущество пред Вашите интереси.

 

Право на преносимост

Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на “Мундус Сървисиз” АД , директно през Вашия профил или с искане по имейл.

Вие можете да поискате от “Мундус Сървисиз” АД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

 

Право на получаване на информация

Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. “Мундус Сървисиз” АД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

 

Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

 

Права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Ако “Мундус Сървисиз” АД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

“Мундус Сървисиз” АД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

·       е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

·       е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;

·       уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Комисия за защита на личните данни

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Последици от откза за предоставяне на лични данни

С оглед предоставяне на продукти и услуги от наша страна, както и встъпването в договорни правоотношения, ние събираме и обработваме Ваши лични данни. Обработваме личните Ви данни и с оглед изпълнение на законови задължения.

В случай на отказ от доброволно предоставяне на изисканите лични данни от Ваша страна “Мундус Сървисиз” АД няма да бъде в състояние да предостави своите продукти и услуги, респективно да сключи договор/да продължи изпълнението по сключен вече договор.

Промени в Политиката за поверителност

За да отразим съответните промени в законодателството, е възможно да актуализираме и изменяме нашата Политика за поверителност, затова препоръчваме на всички наши посетители да проверяват своевременно актуализациите и, когато е необходимо, да прегледат последната версия на документа.

Права на интелектуална собственост

Уебсайтът https://www.mundus.bg е изключителна интелектуална собственост на “Мундус Сървисиз” АД . Цялото съдържание на уебсайта (напр. информация, данни, марки, логота, снимки, графики, рисунки, схеми и всякакви други отличителни черти като цяло на всички цифрови файлове) и услугите на уебсайта се определят като интелектуална собственост на “Мундус Сървисиз” АД , като са защитени от българските, общностните и международните закони за авторски права, интелектуална и индустриална собственост.

Нито една част от горепосоченото съдържание на уебсайта не могат на бъдат продавани, копирани, възпроизвеждани, променяни, предавани, повторно публикувани и/или разпространявани по какъвто и да е начин или чрез каквото и да е средство, изцяло или от части, освен ако “Мундус Сървисиз” АД не се е договорил писмено за това.

Ограничаване на отговорността.

Дружеството не носи отговорност за вреди, възникнали вследствие на достъпа или невъзможността за достъп до сайта на “Мундус Сървисиз” АД , както и за пропуснати ползи във връзка с достъпа или невъзможността за достъп или получена информация от сайта.

Получете безплатна консултация за своя бизнес
Изпратете запитване