office@mundus.bg  |  +359 883 888 333  |  Вход за клиенти ›

Пожарогасене

Пожарогасителните системи имат за цел да потушат в ранен стадии развитието на пожар и да предотвратят разпространението му. 

Съществуват различни видове пожарогасителни системи в зависимост от вида на използваното гасително вещество - спринклерни (използващи вода), газови (използващи комбинация от химически вещества) и др. 

В Мундус Сървисис имаме дългогодишен опит в проектирането, доставката, монтажа и поддръжката (профилактиката) на Пожарогасителни системи в съответствие с предписанията на производителите, националните нормативни уредби и тези на Европейски съюз. Ние сме надежден партньор, който може да ви осигури надеждно изграждане или разширение на вашата Пожарогасителна система.

Ние сме лицензирани от ГД ПБЗН към МВР за осъществяване на дейности по монтаж, ремонт и поддръжка на Пожарогасителни инсталации. Работим с водещи производители на елементи за пожарогасителни инсталации и се стремим да осигурим надеждна работа и ниски експлоатационни разходи на решенията,  съобразени с изискванията на клиента.

В общия случай процесът по монтаж на Пожарогасителни инсталации е следният:

Получете безплатна консултация за своя бизнес
Изпратете запитване