+359 883 888 333  |  Вход за текущи клиенти ›

Пожароизвестяване

Системите за пожароизвестяване са основен елемент в безопасността на сгради и съоръжения. основна цел на тези системи е да осигуряват откриване на пожарна опасност възможно най-рано и да сигнализират чрез алармени сигнали за наличието на дим, пламък и топлина. 

В зависимост от конкретните условия и изискванията към помещенията, се изграждат основно два вида системи, конвенционални и адресируеми. При по-малки помещения и съответно по-нисък риск, обикновено се използват Конвенционални системи. При тях се известява за наличието на риск от пожар, но не се локализира точното място на сигнала.   

При адресируемите системи, датчиците и периферията са разположени в кръгови линии. Те имат по-висока надеждност, дават възможност да се локализира точно периферното устройство, от което идва сигнала. Точната локализация на опасната зона при пожароопасни ситуации прави подходяща употребата на такъв тип системи при средни и големи обекти като офис сгради, предприятия, обществени сгради, болници, търговски центрове и други (както и при малки обекти с висок риск).   

Ние имаме дългогодишен опит в проектирането, доставката, монтажа и поддръжката (профилактиката) на Пожароизвестителни системи в съответствие с предписанията на производителите, националните нормативни уредби и тези на Европейски съюз.  Ние сме надежден партньор, който може да ви осигури надеждно изграждане или разширение на вашата Пожароизвестителна система.  

Ние сме лицензирани от ГД ПБЗН към МВР за осъществяване на дейности по монтаж, ремонт и поддръжка на Пожароизвестителни инсталации. Работим с водещи производители на елементи за пожароизвестителни инсталации и се стремим да осигурим надеждна работа и ниски експлоатационни разходи на решенията,  съобразени с изискванията на клиента.  

В общия случай процесът по монтаж на Пожароизвестителни инсталации е следният: 

В сградите, защитени с автоматични пожароизвестителни системи, разделянето на сградата на пожароизвестителни зони трябва да съответства на всяко от следните условия:

Получете безплатна консултация за своя бизнес
Изпратете запитване