office@mundus.bg  |  +359 883 888 333  |  Вход за клиенти ›

Пожароизвестяване

Пожароизвестителните системи (ПИС) са един от основните елементи от системите за сигурност на дадена сграда или съоръжение. Те са ефективен инструмент за откриване на пожар в начален стадий, като основната им цел е да сигнализират възможно най-бързо чрез алармени сигнали при наличие на дим, пламък или топлина.

Мундус Сървисиз има дългогодишен опит в проектирането, доставката, монтажа и поддръжката на системи за пожароизвестяване в съответствие с предписанията на производителите, националните нормативни уредби, както и тези на Европейския съюз.

Притежаваме лиценз от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР за осъществяване на дейности по монтаж, ремонт и поддръжка на Пожароизвестителни инсталации.

Имате нужда от консултация или оборудване за бизнеса?
Изпратете запитване сега
Видове системи

Могат да се различат два основни вида пожароизвестителни системи: конвенционални и адресируеми.

Конвенционални системи:

Конвенционалните системи се прилагат по-често при малки помещения и при по-нисък риск за възникване на пожар. Те се състоят от централна станция и детектори. Поради факта, че детекторите са свързани в линия, когато един от тях се активира, всички останали детектори също преминават към алармен режим. По този начин, макар и своевременно известявайки за риск от пожар, конвенционалните системи не могат да локализират точно мястото на сигнала.

Адресируеми системи:

Адресируемите системи се характеризират с по-голяма прецизност в локализирането на опасността от пожар. При тях датчиците са разположени в кръгови линии, което дава възможност да се локализира точно периферното устройство, от което идва сигнала. Именно затова тези системи са подходящи при средни и големи обекти като офис сгради, предприятия, обществени сгради, болници, търговски центрове, както и при по-малки обекти, но с висок риск.

Освен видовете системи за пожароизвестяване, огромно значение има и обособяването на пространството на пожароизвестителни зони. Затова при изграждането или разширяването на пожароизвестителна система е добре да се обърнете към експерти в областта, които ще могат да ви дадат най-подходящото решение спрямо Вашите нужди.

Монтаж и поддръжка

Процесът по монтаж и поддръжка на Пожароизвестителни инсталации включва следните основни стъпки:

 1. Проучване / проектиране
 2. Бюджетиране и избор на подходящи елементи /известителен панел – конвенционален или адресируем, детектори, сирени и др./
 3. Монтаж
 4. Настройка и тест
 5. Въвеждане в експлоатация
 6. Създаване на нормативно-изискващата се документация
 7. Обучение на персонала за работа
 8. Периодично обслужване, превантивна и корективна поддръжка
 9. Ремонти
 10. Доставка на резервни части
Защо да изберете Мундус:
 1. Предлагаме специализирано изграждане на нови или разширяване на съществуващи пожароизвестителни системи за Вашите съоръжения.
 2. Лицензирани сме от ГД ПБЗН към МВР за осъществяване на дейности по монтаж, ремонт и поддръжка на Пожароизвестителни инсталации.
 3. Работим с водещи производители на елементи за пожароизвестителни инсталации.
 4. Винаги адаптираме решенията спрямо спецификите на Вашия бизнес.
 5. Национално покритие: разполагаме с мобилни екипи за техническа поддръжка в цялата страна, както и 7 регионални офиса – гаранция за бърза реакция и качествено обслужване.
 6. Предоставяме безплатна консултация, чрез която да получите най-подходящата пожароизвестителна система в зависимост от Вашите нужди.
Получете безплатна консултация за своя бизнес
Изпратете запитване